Tôi muốn hạch toán chi thu nhập tăng thêm, chi khen thưởng phúc lợi cuối năm sau khi xác định được số tiết kiệm chi thì làm thế nào?

1. Đơn vị sự nghiệp nhóm 1, 2, 3

  • Trích lập quỹ xem hướng dẫn tại đây
  • Chi từ quỹ bổ sung thu nhập xem hướng dẫn tại đây
  • Chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi xem hướng dẫn tại đây

2. Đơn vị sự nghiệp nhóm 4 & cơ quan nhà nước

  • Chi bổ sung thu nhập xem hướng dẫn tại đây
  • Chi quỹ khen thưởng, phúc lợi xem hướng dẫn tại đây
Cập nhật 26/08/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY