Tôi có khoản chi sai phải thu hồi và nộp lại kho bạc trong năm nay thì phải làm thế nào?

Biểu hiện:

Trong năm đơn vị có khoản chi sai, phải thu hồi lại bằng tiền mặt rồi đem tiền mặt đó nộp lại cho kho bạc

Cách thực hiện:

Bước 1: Thu hồi lại khoản đã chi bằng tiền mặt

Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Nộp trả hoặc nộp phục hồi số tiền đã thu hồi ở bước 1 lên kho bạc

Trước hết, bạn xác định được trường hợp đem nộp lại của mình:

– Nếu Nộp phục hồi: là nộp cho KB sau này được rút về sử dụng tiếp kinh phí này. Xem hướng dẫn tại đây

– Nếu Nộp trả: là nộp cho KB luôn sau này không được rút về sử dụng tiếp. Xem hướng dẫn tại đây

Cập nhật 12/10/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY