Tờ khai thuế

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập tờ khai thuế để có thể in tờ khai nộp cho cơ quan thuế.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Thuế\Tờ khai thuế. Nhấn Thêm.

2. Chọn Kỳ lập tờ khai.

3. Tại màn hình Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, phần mềm lấy lên các thông tin Giá trị HHDV (Chưa có thuế)Thuế GTGT theo từng chỉ tiêu.

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn In trên thanh công cụ, chọn mẫu in 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT (Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

Cập nhật 21/02/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY