Nộp thuế

A – Mục đích

Giúp đơn vị thực hiện nộp các khoản thuế phải nộp cho nhà nước.

B – Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

C – Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Thuế\Nộp thuế.

2. Tích chọn vào loại thuế phải nộp. Phần mềm sẽ hiển thị số thuế tại cột Số nộp lần này.

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Nhập thông tin Đơn vị nhận, Chứng từ, Phương thức thanh toán, Tài khoản thanh toán.

5. Nhấn Lập chứng từ. Hệ thống tự động sinh phiếu chi theo phương thức thanh toán đã chọn. Nhấn để tiếp tục.

6. Hệ thống hiện thị thông báo Sinh phiếu chi và ghi sổ thành công. Nhấn để xem chứng từ này.

7. Phần mềm sinh phiếu chi tương ứng.

Cập nhật 21/02/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY