Tôi thấy hóa đơn không lên bảng kê mua vào thì làm thế nào?

Biểu hiện: Khi lập bảng kê mua vào không thấy đủ hóa đơn.

Nguyên nhân: Do các chứng từ mua vào không điền số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhóm HHDV mua vào.

Giải pháp: Mở lại các chứng từ còn thiếu, chọn Bỏ ghi/Sửa, điền lại các thông tin cho đủ rồi lập lại bảng kê.

Cập nhật 15/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY