Lập bảng kê bán ra

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập và in được bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra để nộp cho cơ quan thuế.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Cần phải khai báo đầy đủ các thông tin hóa đơn: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn.

1. Vào nghiệp vụ Thuế, chọn Lập bảng kê bán ra\Thêm bảng kê thuế bán ra.

2. Phần mềm hiển thị Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra và tự động lấy lên các chứng từ, hoá đơn bán ra trong kỳ.

  • Chọn Kỳ lập bảng kê.
  • Tích chọn các chứng từ lên bảng kê.

  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Trên các chứng từ bán hàng loại hoá đơn phải chọn là Hoá đơn GTGT, thuế suất thì phần mềm mới có thể tự động lấy lên bảng kê bán ra.

3. Nhấn In trên thanh công cụ để In bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra.

Cập nhật 21/02/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY