Tôi muốn hạch toán 5% (hoặc 2%) vào thuế GTGT trích vào doanh thu thì làm thế nào?

Các đơn vị có nguồn thu phải trích 5% (hoặc 2%) doanh thu để nộp thuế GTGT

  • Cuối kỳ, kế toán tự xác định số tiền thuế GTGT để hạch toán tính thuế GTGT phải nộp , vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác:

Cập nhật 13/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY