Tính hao mòn TSCĐ (Có sử dụng phần mềm QLTS.VN)

  1. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ nguồn NSNN (Có sử dụng phần mềm QLTS.VN)
  2. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài (Có sử dụng phần mềm QLTS.VN)
  3. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ nguồn Phí, lệ phí được khấu trừ để lại (Có sử dụng phần mềm QLTS.VN)
  4. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ Quỹ PTHĐSN (Có sử dụng phần mềm QLTS.VN)
  5. Tính hao mòn TSCĐ hình thành từ Quỹ phúc lợi (Có sử dụng phần mềm QLTS.VN)

Lưu ý: Trường hợp trên chứng từ thiếu 1 số thông tin như Mục, Tiểu mục, CTMT, Dự án, Đối tượng… thì khi nhấn Cất, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để anh/chị bổ sung.

Cập nhật 26/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY