Làm thế nào khi cất chứng từ tính hao mòn phần mềm báo thiếu chương trình mục tiêu dự án, thiếu mục ghi sổ không thành công?

Lỗi 1: Phần mềm cảnh báo thiếu mục, tiểu mục

Biểu hiện: Khi đơn vị lấy số liệu tính hao mòn từ QLTS sang Mimosa thì khi cất phần mềm báo “Lỗi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Mục, Ghi sổ không thành công

Nguyên nhân: Do những tài khoản thuộc ngân sách như 611,511,366… không chọn mục, tiểu mục.

Giải pháp: Tại tab Hạch toán, anh/chị chọn mục, tiểu mục trên chứng từ.

Đối với những chứng từ tính Khấu hao, hao mòn mà không biết đưa vào tiểu mục gì, anh/chị có thể chọn 1 tiểu mục bất kỳ ví dụ 6999

Lỗi 2: Ghi sổ phần mềm cảnh báo thiếu dự án

Biểu hiện: Khi đơn vị lấy số liệu tính hao mòn từ QLTS sang Mimosa thì khi cất phần mềm báo “Lỗi ghi chứng từ vào sổ cái: thiếu Dự án, Ghi sổ không thành công

Giải pháp: Đầu tiên xem tài khoản đang hạch toán có cần theo dõi chi tiết theo dự án không?

  • Nếu tài khoản không cần theo dõi theo dự án thì vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản chọn đến TK đang hạch toán nhấn sửa và bỏ tích theo dõi chi tiết theo CTMT, dự án.

  • Nếu tài khoản có theo dõi theo dự án thì trên chứng từ, chọn tab 2.Thống kê chọn CTMT, dự án và nhấn Cất.

Cập nhật 21/08/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY