Tính chất nguồn kinh phí

MISA Mimosa.NET 2022 đã thiết lập sẵn các Tính chất nguồn kinh phí thường được sử dung ở đơn vị. Tuy nhiên, có thể thêm mãi những tính chất nguồn kinh phí khác theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

Thêm mới tính chất nguồn kinh phí

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập các thông tin:

  • Nhập Mã tính chấtTên tính chất nguồn kinh phí (bắt buộc phải nhập).
  • Tích chọn Thường xuyên, Không thường xuyên hay Không chọn.

4. Nhấn Cất.

Sửa tính chất nguồn kinh phí

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí.

2. Chọn Tính chất nguồn trên danh sách cần sửa, nhấn Sửa.

3. Thực hiện sửa lại Tính chất nguồn kinh phí.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY