Loại tài khoản tiền gửi kho bạc

Giúp kế toán thêm/sửa loại tiền gửi kho bạc.

Để thêm loại tiền gửi kho bạc, thực hiện như sau:

1. Vào menu Danh mục\Loại tài khoản tiền gửi kho bạc.

2. Nhấn Thêm để thêm mới loại tiền gửi kho bạc.

3. Nhập Mã loại tài khoản, Tên loại tài khoản, Diễn giải.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY