Nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào

Giúp kế toán Thêm/Sửa nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào

Để thêm nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào thực hiện như sau:

1. Vào menu Danh mục\Nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Mã nhóm, Tên nhóm, Diễn giải.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY