Quy định lương, thuế, bảo hiểm

Cho phép đơn vị thiết lập các quy định lương, thuế, bảo hiểm theo quy định của chế độ hiện nay. Phần mềm sẽ căn cứ vào số liệu trên biểu này để tính thuế thu nhập cho các cán bộ có thu nhập tính thuế theo quy định.

1. Vào Danh mục/Lương cán bộ/Quy định lương, thuế, bảo hiểm

2. Phần mềm hiển thị bảng Quy định lương, thuế TNCN, bảo hiểm và đây chính là căn cứ tính lương, bảo hiểm và thuế TNCN cho những cán bộ đủ điều kiện nộp thuế.

Cập nhật 29/07/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY