Thu tiền khách hàng

Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết

1. Định khoản

Nợ TK 111/112

Có TK 131: Phải thu của khách hàng

2. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi bán hàng công nợ cho khách hàng, khi khách hàng thực hiện trả nợ, kế toán làm thủ tục ghi nhận số tiền thu về và cập nhật sổ công nợ khách hàng qua 1 trong 2 hình thức sau:

– Nếu thu tiền gửi:

 • Ngân hàng/kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản tiền gửi gửi giấy báo có cho đơn vị, thông báo về khoản tiền đổ vào tài khoản tiền gửi của đơn vị.
 • Căn cứ vào giấy báo có, kế toán lập chứng từ ghi nhận khoản thu tiền gửi đã nhận và ghi sổ chi tiết tiền gửi.

– Nếu thu tiền mặt:

 • Kế toán thực hiện lập Phiếu thu.
 • Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.
 • Kế toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Ví dụ :

 • Ngày 26/07/2018 bệnh viện Xanhpon trả tiền hàng mua tháng 06/2018 của đơn vị trước đó bằng tiền mặt, tổng tiền 10.000.000 đồng.
 • Ngày 28/08/2018 bệnh viện Xanhpon trả tiền mua tháng 07/2018 của đơn vị trước đó bằng tiền gửi tại ngân hàng Agribank, tổng tiền 20.000.000 đồng.
3. Các bước thực hiện

a. Thu tiền khách hàng bằng tiền mặt

1. Vào nghiệp vụ Bán hàng, chọn Thu tiền khách hàng/Thu tiền mặt.

2. Khai báo các thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền khách hàng:

 • Nhập Thông tin chung: Người nộp, Địa chỉ, Lý do nộp.
 • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số phiếu thu, Số phiếu thu.
 • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản nợ, Tài khoản có, Số tiền, Hoạt động SN tương ứng.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C40-BB: Phiếu thu, Chứng từ kế toán, Biên lai thu tiền bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

b. Thu tiền khách hàng bằng tiền gửi

1. Vào menu nghiệp vụ Bán hàng, chọn Thu tiền khách hàng/Thu tiền gửi.

2. Khai báo các thông tin chứng từ trên Phiếu thu tiền khách hàng:

 • Nhập Thông tin chung: Đơn vị nộp, Địa chỉ, Nộp vào tài khoản, Diễn giải.
 • Nhập thông tin Chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ.
 • Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Tài khoản nợ, Tài khoản có, Số tiền, Hoạt động sự nghiệp tương ứng.

3. Nhấn Cất.

4. Xem/in mẫu C45-BB: Biên lai thu tiền bằng cách nhấn In trên thanh công cụ.

5. Chọn Báo cáo trên thanh công cụ để xem/in sổ, báo cáo S51-H: Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Cập nhật 28/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY