Lập chứng từ bán hàng từ một hóa đơn

Cho phép đơn vị lập chứng từ bán hàng từ hóa đơn đã lập trước đó.

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn.

2. Chọn hóa đơn có trạng thái là Chưa hạch toán, nhấn Lập CTBH hoặc nhấn chuột phải vào hóa đơn, nhấn Lập CTBH.

3. Chọn loại chứng từ bán hàng muốn lập. Ví dụ chọn Bán hàng thu tiền gửi.

4. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sinh chứng từ bán hàng từ hóa đơn vừa chọn với trạng thái Đã lập hóa đơn.

5. Phần mềm cũng lấy lên các Thông tin chung và thông tin Chứng từ. Anh/chị kiểm tra lại các thông tin và khai báo bổ sung các thông tin tại các tab tương ứng. Tại tab Hàng tiền: chọn Kho.

6. Chọn tab Thống kê, khai báo Hoạt động, Quỹ tiền (nếu có).

7. Nhấn Cất.

8. Để sửa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi/Sửa.

9. Để xóa hóa đơn hay chứng từ bán hàng, anh/chị mở hóa đơn hay chứng từ bán hàng, nhấn Bỏ ghi/Xóa.

  • Nếu xóa hóa đơn thì coi như chứng từ bán hàng đó chưa lập hóa đơn, anh/chị cần phải lập lại hóa đơn cho chứng từ bán hàng đó.
  • Nếu xóa chứng từ bán hàng thì coi như hóa đơn chưa được hạch toán phiếu thu bán hàng, anh/chị cần phải lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đó.
Cập nhật 26/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY