Tôi muốn tra cứu nhanh được số dư nợ phải thu khách hàng để báo cáo thủ trưởng đơn vị thì làm thế nào?

Cách thực hiện:

Để xem được thông tin số dư công nợ, Bạn vào Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Tại đây chương trình hiển thị số dư công nợ của các khách hàng mà đơn vị theo dõi.

Cập nhật 11/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY