Thiết lập ngầm định cho nhập liệu

Cho phép thiết lập các thông tin ngầm định của đơn vị để hạch toán các nghiệp vụ, tiết kiệm thời gian nhập liệu.

1. Chọn Thiết lập ngầm định cho nhập liệu tại màn hình Bắt đầu sử dụng hoặc vào Hệ thống/Tuỳ chọn/Thiết lập ngầm định.

2. Khai báo thông tin Thiết lập ngầm định cho đơn vị.

3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY