Tài khoản ngân hàng, kho bạc

Cho phép thêm mới tài khoản ngân hàng, kho bạc để quản lý và sử dụng.

1. Vào Danh mục\Tài khoản ngân hàng, kho bạc.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập thông tin chi tiết Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

  • Những thông tin bắt buộc phải khai báo: Số tài khoản; Mã ngân hàng, KB.
  • Tích chọn tài khoản này có Mở tại kho bạc hay không.
  • Ngoài ra, có thể khai báo thêm các thông tin khác: Địa chỉ, Loại quỹ ngầm định, Loại tài khoản, Mã cấp ngân sách, Diễn giải.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Tài khoản ngân hàng, kho bạc sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 17/11/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY