Tài khoản ngầm định

Cho phép thiết lập tài khoản ngầm định cho các chứng từ khi thêm mới nhằm giảm thiểu thao tác nhập liệu.

Ví dụ:

  • Khi thêm mới một Phiếu thu, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 1111.
  • Khi thêm mới một chứng từ Tiền chuyển đi, hệ thống tự động lấy TK Nợ là TK 113.

1. Vào Danh mục/Tài khoản/Tài khoản ngầm định.

2. Chọn Loại chứng từ cần sửa, nhấn Sửa.

3. Thông tin chi tiết cần khai báo:

  • Lọc TK Nợ: Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK Nợ ngầm định hoặc cột TK Nợ của Loại chứng từ hiện thời.
  • TK Nợ ngầm định: Xác định tài khoản Nợ ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK Nợ của Loại chứng từ hiện thời.
  • Lọc TK Có: Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK Có ngầm định hoặc cột TK Có của Loại chứng từ hiện thời.
  • TK Có ngầm định: Xác định tài khoản Có ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK Có của Loại chứng từ hiện thời.
  • Lọc TK thuế: Cho phép lọc danh sách tài khoản sẽ xuất hiện tại ô TK thuế ngầm định hoặc cột TK thuế của Loại chứng từ hiện thời.
  • TK thuế ngầm định: Xác định tài khoản thuế ngầm định sẽ xuất hiện tại cột TK thuế của Loại chứng từ hiện thời.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY