Tài khoản kết chuyển

MISA Mimosa.NET 2022 đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết chuyển. Tuy nhiên anh/chị có thể thêm mới, sửa đổi danh sách này sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển.

2. Tại Tài khoản kết chuyển, nhấn Thêm.

3. Thông tin chi tiết cần khai báo:

  • Mã kết chuyển: Mã của tài khoản kết chuyển.
  • Loại kết chuyển: Xác định loại nghiệp vụ kết chuyển.
  • Thứ tự kết chuyển: Trật tự so với các bút toán kết chuyển liên quan.
  • Bên kết chuyển: Xác định tài khoản kết chuyển thuộc bên Nợ, hay Hai bên.
  • Kết chuyển từ: Xác định tài khoản gốc để kết chuyển.
  • Kết chuyển đến: Xác định tài khoản được kết chuyển tới từ tài khoản gốc.
  • Nguồn kinh phí: Xác định nguồn kinh phí có liên quan.
  • Diễn giải: Thông tin chi tiết về tài khoản kết chuyển.

Lưu ý: Với những thông tin có ký hiệu (*) kế toán sẽ bắt buộc phải khai báo.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Tài khoản kết chuyển sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY