Đăng ký giấy phép sử dụng

Giúp đơn vị biết được các thao tác để đăng ký giấy phép sử dụng MISA Mimosa 2022.

Xem/tải phim hướng dẫn

Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Khách hàng sử dụng MISA Mimosa.NET 2020, MISA Mimosa.NET 2019 chuyển đổi lên MISA Mimosa 2022

Khách hàng sử dụng MISA Mimosa.NET 2020, MISA Mimosa.NET 2019 (kể cả còn hạn hoặc hết hạn) thì khi chuyển đổi từ phần mềm cũ lên MISA Mimosa 2022, phần mềm tự động mang GPSD lên.

  • Nếu GPSD còn hạn: đơn vị làm việc bình thường theo hạn GPSD.
  • Nếu GPSD hết hạn: đơn vị làm việc ở chế độ dùng thử, in báo cáo, chứng từ có dòng chữ Phiên bản dùng thử. Không được phép xuất khẩu, nộp báo cáo các kỳ tiếp theo…

=> Đơn vị nên gia hạn GPSD để làm việc bình thường.

Trường hợp 2: Khách hàng bắt đầu mua mới để sử dụng MISA Mimosa 2022

Khách hàng bắt đầu mua mới để sử dụng MISA Mimosa 2022 thì có 2 cách để cài đặt GPSD như sau:

1. Mở phần mềm và đăng nhập vào dữ liệu.

2. Vào Trợ giúp\Đặt hàng và đăng ký sử dụng.

3. Nhấn Mở tệp.

4. Tìm đến file giấy phép sử dụng trong máy tính mà MISA đã cung cấp (.lic).

5. Nhấn Open, thông tin giấy phép sử dụng của đơn vị sẽ được tự động lấy lên với các thông tin tương ứng.

5. Kiểm tra lại thông tin đơn vị, nhấn Đăng ký

6. Phần mềm hiển thị thông báo Đăng ký thành công…, nhấn .

7. Nhấn Đồng ý.

Xem thêm các trường hợp đăng ký đặt mua/cập nhật hàng năm GPSD tự động tại đây.

Cập nhật 19/10/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY