1. Trang chủ
 2. Chủ đề thường gặp
 3. Quy trình hạch toán nghiệp vụ

Quy trình hạch toán nghiệp vụ

 1. Quy trình rút dự toán thực chi
 2. Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp
 3. Quy trình rút dự toán tạm ứng chưa cấp
 4. Quy trình thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải báo cáo quyết toán MLNS nhà nước
 5. Quy trình thu hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ không phải báo cáo quyết toán MLNS nhà nước
 6. Quy trình thu hoạt động khác được để lại phải báo cáo quyết toán
 7. Quy trình hạch toán thu khác và chi khác
 8. Quy trình thu phí, lệ phí
 9. Quy trình hạch toán nghiệp vụ chủ đầu tư
 10. Quy trình hạch toán Thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh
 11. Quy trình hạch toán nghiệp vụ Lệnh chi tiền
 12. Quy trình hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ bằng tiền mặt
 13. Quy trình hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ bằng tiền gửi
 14. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371) tại đơn vị sự nghiệp bằng tạm ứng
 15. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371) tại đơn vị sự nghiệp bằng thực chi
 16. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK 1378) tại cơ quan nhà nước bằng tạm ứng
 17. Quy trình tạm chi bổ sung thu nhập tăng thêm (TK 1371), chi khen thưởng, phúc lợi (TK 1378) tại cơ quan nhà nước bằng thực chi
Cập nhật 14/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY