Ngạch lương

Cho phép đơn vị khai báo các Ngạch lương, từ đó làm căn cứ để nhập hệ số lương cho từng cán bộ nhân viên trong đơn vị.

Có thể thiết lập, thêm mới, sửa đổi Ngạch lương được sử dụng trong quá trình thanh toán và hạch toán các nghiệp vụ tài chính kế toán có liên quan đến phát sinh ở đơn vị.

1. Vào Danh mục/Lương cán bộ/Ngạch lương, xuất hiện màn hình danh sách các Ngạch lương đã được khai báo.

2. Tại màn hình Ngạch lương, anh/chị có thể nhấn vào các chứng năng trên thanh công cụ: Thêm, Sửa, Xoá, Nạp, In để thực hiện các chức năng tương ứng.

3. Ngoài ra, anh/chị còn có thể nhấn chuột phải vào từng dòng ngạch lương để thực hiện chức năng Nhân bản.

Cập nhật 18/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY