Phòng/Ban

MISA Mimosa 2022 cho phép thiết lập danh sách toàn bộ các Phòng/Ban quản lý cán bộ trong đơn vị. Danh sách Phòng/Ban được sử dụng cho công việc tính lương cán bộ, theo dõi tài sản cố định, Công cụ dụng cụ theo Phòng/Ban.

1. Vào Danh mục\Phòng/Ban.

2. Tại Phòng/Ban nhấn Thêm.

3. Nhập Mã phòng/ban, Tên phòng/ban và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Bạn có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp bạn tích chọn Ngừng theo dõi, Phòng/Ban sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 18/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY