Nhóm tài khoản

MISA Mimosa.NET 2022 đã thiết lập sẵn danh mục nhóm tài khoản nhằm mục đích nhóm các tài khoản chi tiết cùng tính chất theo dõi, và thiết lập sẵn các ngầm định cho nhóm tài khoản đó.

Ví dụ: TK 1121, 1128 thuộc nhóm tài khoản 112 theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng kho bạc, thì tài khoản 1121 và 1128 cũng được thiết lập ngầm định theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng kho bạc. Tuy nhiên có thể sửa lại các danh mục và nhóm cho phù hợp với mục đích sử dụng.

1. Chọn Danh mục/Tài khoản/Nhóm tài khoản.

2. Tại Nhóm tài khoản, chọn Nhóm tài khoản cần sửa nhấn Sửa.

3. Khai báo các thông tin:

  • Thông tin chung: Thông tin cơ bản nhất về nhóm tài khoản.
    • Mã nhóm: Mã của nhóm tài khoản (không thể sửa).
    • Tên nhóm: Tên của nhóm tài khoản.
    • Tính chất: Tính chất của nhóm tài khoản là Dư Nợ, Dư Có hay Lưỡng tính.
  • Chi tiết theo: Xác định có theo dõi những tài khoản thuộc nhóm hiện thời chi tiết theo Nguồn, Loại khoản, Hình thức cấp phát, Quỹ tiền,… hay không. Nếu những tài khoản thuộc nhóm hiện thời cần theo dõi chi tiết theo tiêu chí nào, tích chọn vào ô vuông trước tiêu chí đó.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Nhóm tài khoản sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY