Mẫu số 20c (ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT): Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước

Một số vấn đề thường gặp:

  1. Khi in Mẫu số 20c số tạm ứng phát sinh trong kỳ không hết hoặc không giảm khi đơn vị đã lập bảng kê thanh toán tạm ứng thì làm thế nào?
  2. Làm thế nào để hết số âm dương tại (cột 1) – Tạm ứng phát sinh trong kỳ hoặc (cột 2) – Số dư đến kỳ báo cáo khi in Mẫu số 20c?
  3. Khi in Mẫu số 20c tôi thấy cột Thực chi phát sinh trong kỳ lên không đúng số liệu thì phải làm thế nào?
  4. Làm thế nào để mã nguồn NSNN và mã ngành kinh tế hiển thị cùng 1 dòng và không hiển thị dòng mục trên báo cáo Bảng đối chiếu dự toán mẫu số 20c (Ký hiệu 02a-SDKP/ĐVDT)?

Xem thêm video hướng dẫn kiểm tra báo cáo đối chiếu mẫu số 20c tại đây

Cập nhật 08/10/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY