Mã thống kê

Cho phép thiết lập các Mã thống kê để hạch toán. Có thể sử dụng danh mục Mã thống kê được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa 2022 hoặc có thể thiết lập danh mục Mã thống kê theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

1. Vào Danh mục\Mã thống kê.

2. Tại Mã thống kê nhấn Thêm.

3. Nhập Mã thống kê, Tên thống kê và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Bạn có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp bạn tích chọn Ngừng theo dõi, Mã thống kê sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY