Mã dự phòng

Để đáp ứng yêu cầu của Kho bạc trong việc theo dõi theo mã dự phòng trên hệ thống TABMIS, đơn vị có thể tuỳ chọn theo dõi hoặc không theo dõi theo mã dự phòng.

Tích chọn Theo dõi mã dự phòng

1. Vào Hệ thống\Tuỳ chọn\Kho bạc.

2. Tích chọn Theo dõi theo Mã dự phòng.

3. Nhấn Đồng ý.

Thêm Mã dự phòng

1. Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Mã dự phòng.

2. Phần mềm đã mặc định sẵn 2 Mã dự phòng, nhấn Thêm để thêm mới Mã dự phòng.

3. Khai báo thông tin Mã dự phòng, Diễn giải.

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY