Loại tiền

Cho phép thiết lập các Loại tiền để hạch toán. Có thể sử dụng danh mục Loại tiền được thiết lập sẵn trong MISA Mimosa 2022, hoặc có thể thiết lập danh mục Loại tiền theo nhu cầu hạch toán của đơn vị.

1. Vào Danh mục\Loại tiền.

2. Tại Loại tiền, nhấn Thêm.

3. Nhập Mã loại tiền, Tên loại tiền và nhập thông tin Tỷ giá quy đổi (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Bạn có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp bạn tích chọn Ngừng theo dõi, Loại tiền sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY