Loại quỹ

MISA Mimosa.NET 2022 cho phép thiết lập các loại quỹ tiền tại đơn vị để theo dõi chi tiết số dư, số phát sinh và in các sổ sách, báo cáo có liên quan đến tiền chi tiết theo từng Loại quỹ.

Anh/chị hoàn toàn có thể thêm mới, sửa đổi các loại quỹ sao cho phù hợp với công việc hạch toán của đơn vị.

1. Vào Danh mục/Loại quỹ.

2. Tại Loại quỹ nhấn Thêm.

3. Nhập Mã loại quỹ, Tên loại quỹ và các thông tin khác (nếu có).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Anh/Chị có thể tích chọn/bỏ chọn Ngừng theo dõi. Trường hợp anh/chị tích chọn Ngừng theo dõi, Loại quỹ sẽ không được hiển thị ở các màn hình chứng từ chi tiết và màn hình tham số báo cáo liên quan.

Cập nhật 19/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY