Loại khoản

1. Vào Danh mục/ Mục lục ngân sách/ Loại, khoản.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhập Mã tài khoản, Tên loại khoản vào các ô nhập liệu tương ứng (Bắt buộc nhập).

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Không thể bỏ tích chọn tại ô “Được sử dụng” khi Loại khoản đã có số dư hoặc chứng từ phát sinh.

Cập nhật 18/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY