Loại cán bộ

Cho phép đơn vị thêm mới loại cán bộ ngoài loại cán bộ được mặc định sẵn từ chương trình: biên chế, hợp đồng, tập sự.

1. Vào Danh mục\Lương cán bộ\Loại cán bộ.

2. Tại màn hình Loại cán bộ, anh/chị có thể nhấn vào các chứng năng trên thanh công cụ: Thêm, Sửa, Xoá, Nạp, In để thực hiện các chức năng tương ứng.

Cập nhật 18/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY