Tôi muốn lấy chứng từ ghi giảm 1 phần TSCĐ trong cùng 1 lô từ PM QLTS thì làm như thế nào?

Biểu hiện: Đơn vị có mua Tài sản cố định với số lượng lớn (>1) và lúc khai báo trên phần mềm chỉ tạo 1 mã theo dõi chung, khi muốn ghi giảm 1 phần trong mã đó phần mềm không cho phép

Giải pháp:

Để lấy chứng từ ghi giảm 1 phần TSCĐ trong cùng 1 lô từ PM QLTS, bạn làm theo 3 bước:

Bước 1: Tách lô tài sản trên phần mềm quản lý tài sản theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Việc tách lô không ảnh hưởng tới những báo cáo năm trước, do khi in sổ sách có nút tích “Hiển thị chi tiết từng tài sản theo lô”

Bước 2: Ghi giảm TSCĐ trên PM QLTS, theo hướng dẫn tại đây (Do sau khi tách lô tài sản phần mềm tự tạo mã tài sản theo số lượng 1, nên khi ghi giảm bạn chọn được các mã cần giảm)

Bước 3: Lấy chứng từ ghi giảm từ phần mềm QLTS xuống phần mềm MISA MIMOSA, theo hướng dẫn tại đây 

Cập nhật 18/09/2020

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY