Lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi

Sau khi rút chứng từ thanh toán thực chi, đơn vị lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi để in bảng kê kèm giấy rút mang ra Kho bạc duyệt chi từng khoản.

Các thao tác thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Kho bạc, chọn Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi.

2. Tích chọn bảng rút chứng từ dự toán cần lập bảng kê chứng từ thanh toán thực chi, nhập Diễn giải.

3. Nhấn Cất.

4. In bảng kê kèm giấy rút để mang ra kho bạc duyệt.

  • In Bảng kê nội dung thanh toán/tạm ứng .

  • Khai báo tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY