Làm thế nào khi chứng từ không sinh được hạch toán đồng thời?

Nguyên nhân 1: Do tài khoản hạch toán không phù hợp với nguồn kinh phí

Giải pháp 1:

  • Trường hợp rút Nguồn không thường xuyên (Nguồn không tự chủ): 

Ghi Nợ TK 6112 (61121, 61122, 61128)/ Có TK 5112

  • Trường hợp rút từ Nguồn thường xuyên (Nguồn tự chủ):

Ghi Nợ TK 6111 (TK 61111, TK 61112, TK 61118)/ Có TK 5111

Nguyên nhân 2: Do chứng từ chưa chọn cột Nghiệp vụ

Giải pháp 2: Trên chứng từ, cột Nghiệp vụ chọn Thực chi hoặc Tạm ứng đã cấp dự toán,…

Nguyên nhân 3: Do khi thêm nguồn mới, dòng tính chất đang để trống hoặc chọn sai tính chất nguồn

Giải pháp 3:

  • Chọn Tính chất nếu chưa chọn: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí

  • Chọn lại Tính chất (Thường xuyên, Không thường xuyên): Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Tính chất nguồn kinh phí

Nguyên nhân 4: Do nghiệp vụ hạch toán chưa được thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời

Giải pháp: Vào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời để thêm Hạch toán và Hạch toán đồng thời.

Ví dụ: Chi từ lệnh chi thực chi

Cập nhật 01/08/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY