Làm thế nào để xuất khẩu chứng từ, báo cáo ra định dạng tệp PDF?

Các bước thực hiện:

1. Mở mẫu chứng từ, báo cáo cần xuất khẩu lên, sau đó chọn Tệp/Xuất khẩu

2. Chọn thư mục lưu, gõ tên mẫu tại dòng File name

Lưu ý: Khi đặt tên không có ký tự đặc biệt, có dấu cách và các ký tự “đ”, “Đ” (thay bằng ký tự “d”,”D”) sẽ không bị lỗi, viết liền và không dấu.

3. Tại dòng Save as type, nhấn vào chọn định dạng Acrobat Reader (*.pdf)

4. Nhấn Save.

Cập nhật 29/06/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY