1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tiền lương
  4. Làm thế nào để sử dụng phân hệ Lương trên phần mềm?

Làm thế nào để sử dụng phân hệ Lương trên phần mềm?

Để sử dụng phân hệ Tiền lương trên phần mềm, bạn thực hiện theo các bước sau:

Nhấn dấu + để xem chi tiết

1. Tích chọn nút Tính lương để sử dụng phân hệ Tiền lương

1. Vào Hệ thống/ Tùy chọn

2. Vào mục Nghiệp vụ, tích chọn Tính lương/Đồng ý

2. Khai báo thông tin ban đầu

Vào Danh mục, chọn lần lượt các danh mục sau để tiến hành khai báo:

3. Tính lương

Vào phân hệ Tiền lương ở ngoài Bàn làm việc:

Bước 1: Lập các bảng phát sinh (nếu có) như:

Bước 2: Lập bảng lương

Lưu ý: Nếu muốn phân bổ số tiền lương theo từng nguồn (VD: Nguồn NS Huyện tự chủ, Nguồn học phí…), trên Bảng lương, bạn tích nút Phân bổ nguồn.

Bước 3: Hạch toán chi phí lương

  • Xem hướng dẫn hạch toán chi phí lương tại đây

Phần mềm sẽ tự động sinh tất cả các bút toán hạch toán chi phí lương, chi phí bảo hiểm, kinh phí công đoàn, thuế TNCN.

Bước 4: Trả lương

Bước 5: Tính & nộp thuế TNCN

  • Xem hướng dẫn tính và nộp thuế TNCN tại đây

Bước 6: Nộp bảo hiểm, KPCĐ

  • Xem hướng dẫn nộp bảo hiểm, KPCĐ tại đây

Lưu ý các khái niệm:

  • Trên toàn bộ số phát sinh: Trường hợp khi nộp bảo hiểm, đơn vị thực hiện nộp toàn bộ số Bảo hiểm phát sinh trên bảng lương (Bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) và không xét đến số tiền ốm đau phải trả cho cán bộ trong kỳ.
  • Sau khi giữ lại 2% quỹ ốm đau: Trường hợp khi nộp bảo hiểm, đơn vị thực hiện giữ lại 2% quỹ ốm đau để sử dụng tại đơn vị. Chương trình sẽ tự động tính số nộp kỳ này bằng số bảo hiểm phát sinh trên bảng lương (Bao gồm cả bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) – 2% tiền quỹ ốm đau được trừ từ tiền bảo hiểm xã hội cơ quan đóng.
  • Sau khi trừ tiền bảo hiểm trả thay lương: Trường hợp đơn vị tự cấn trừ số tiền bảo hiểm trả thay lương cho cán bộ trước khi nộp tiền bảo hiểm. Chương trình sẽ tự động tính số nộp kỳ này bằng số tiền phát sinh trên bảng lương (Bao gồm cả tiền bảo hiểm trừ vào lương, bảo hiểm cơ quan đóng) – Cột BHXH trả thay lương trên bảng lương (số tiền này sẽ được trừ vào tiền BHXH cơ quan đóng.
Cập nhật 29/07/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY