1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định - Kết nối QLTS
  4. Làm thế nào để lấy chứng từ phát sinh (tăng, giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS sang Mimosa?