Làm thế nào để gửi báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 20a (kí hiệu 01a-SDKP/ĐVDT) và mẫu số 20c (kí hiệu 02a-SDKP/ĐVDT) cho KBNN qua trang DVC?

Bạn thực hiện qua 2 bước sau:

Bước 1: Ký và đóng dấu trên báo cáo 

Trường hợp 1: Nếu đơn vị ký dấu tươi

Bạn thực hiện in báo cáo đối chiếu ra giấy và ký đóng dấu, sau đó scan ra file PDF và lưu file trên máy tính của bạn.

Trường hợp 2: Nếu đơn vị ký số trên báo cáo đối chiếu

Bạn thực hiện xuất khẩu báo cáo đối chiếu ra file PDF và ký số trên báo cáo theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Để hồ sơ chứng từ khi gửi sang kho bạc, cán bộ kho bạc mở được file đính kèm thì tên file đính kèm không có ký tự đặc biệt, có dấu cách và các ký tự bằng tiếng việt,  ví dụ: các ký tự “đ”, “Đ” (thay bằng các ký tự “d”,”D” viết liền và không dấu).

Ví dụ: mauso01a

Bước 2: Nộp báo cáo đối chiếu lên trang DVC

Bạn thực hiện đính kèm báo cáo đối chiếu dạng PDF đã ký số ở bước 1 lên trang DVC như sau:

 • Trên Thông tin hồ sơ:
  • Dòng Tiêu đề hồ sơ gõ Tiêu đề
  • Dòng Chứng từ thanh toán tích chọn Không
  • Trên Kê khai tài liệu giao nhận, nhấn nút Tài liệu khác để thêm tài liệu không nằm trong danh sách có sẵn

 • Trên Kê khai tài liệu giao nhận:
  • Nhập Thông tin tài liệu (ví dụ: Báo cáo đối chiếu mẫu số 20a kí hiệu 01a-SDKP/ĐVDT)
  • Nhấn nút Chọn tệp để tải tệp đính kèm Mẫu số 20a lên hệ thống. Định dạng tệp đính kèm phải là .pdf
  • Phần Thông tin xác nhận, Nhập mã xác nhận và nhấn Gửi phê duyệt để gửi báo cáo. 

Cập nhật 29/09/2021

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY