1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Tài sản cố định
  4. Làm thế nào để chuyển danh sách TSCĐ từ dữ liệu năm trước sang dữ liệu năm nay?

Làm thế nào để chuyển danh sách TSCĐ từ dữ liệu năm trước sang dữ liệu năm nay?

Lưu ý: Sao lưu dữ liệu trước khi làm, hướng dẫn tại đây. Việc chuyển số dư TSCĐ từ dữ liệu năm trước sang năm nay được thực hiện theo 3 bước:

Bước 1: Thực hiện tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước

Việc tạo dữ liệu từ năm trước, bạn thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Mở dữ liệu vừa tạo ở bước 1, vào Tệp\Xuất khẩu dữ liệu ra tệp. xml…

Trên màn hình xuất khẩu dữ liệu, bỏ tích “Tất cả” sau đó, tích vào ô ” Tài sản cố định“, chọn đường dẫn cần lưu, rồi nhấn Thực hiện

Bước 3: Mở dữ liệu năm nay đang làm việc:

  • Vào Tệp\ Nhập khẩu dữ liệu từ tệp .xml… 

  • Chọn từ file xuất khẩu ở bước 2.

  • Nhấn Tiếp tục.

  • Nhấn Thực hiện.

Lưu ý: Chương trình sẽ xuất hiện thông báo (phía dưới) nếu TSCĐ cần sửa có các chứng từ phát sinh liên quan (hao mòn, trích khấu hao, ghi giảm,…)

  • Nếu tích vào ô “Tiếp tục nhập khẩu và xóa các chứng từ phát sinh“: chương trình sẽ xóa các chứng từ phát sinh liên quan tới TSCĐ trong danh sách nhập khẩu rồi nhập khẩu đè TSCĐ từ dữ liệu cũ sang. Vậy nên, bạn cần lập lại các chứng từ phát sinh liên quan (hao mòn, ghi giảm, đánh giá lại,…) tới tài sản đó sau khi thực hiện thao tác này.
  • Nếu tích vào ô “Tiếp tục nhập khẩu và bỏ qua các tài sản này“: chương trình bỏ qua các TSCĐ đã có phát sinh và chỉ nhập khẩu những TSCĐ chưa có phát sinh trên dữ liệu.
  • Nếu tích vào ô “Không tiếp tục nhập khẩu“: chương trình dừng lại và không tiếp tục nhập khẩu danh sách TSCĐ.

Cuối cùng, sau khi tích chọn vào ô 1 hoặc 2, bạn nhấn Đồng ý và Thực hiện để phần mềm thực hiện nhập khẩu.

Cập nhật 06/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY