2. Kiểm tra tiền mặt, tiền gửi

Hướng dẫn kế toán kiểm tra

1. Tại mục 2. Tiền mặt, tiền gửi, nhấn Kiểm tra.

2. Chương trình hiển thị báo cáo kiểm tra tiền mặt, tiền gửi bao gồm các nội dung sau:

Kiểm tra tiền mặt

Trường hợp số dư cuối kỳ trên Sổ quỹ tiền mặt bị âm, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Tài khoản, Loại tiềnSố tiền bị âm vào cuối kỳ.

Trường hợp này kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng thực tế bằng cách:

1. Nhấn vào Số hiệu tài khoản => chương trình sẽ chuyển sang màn hình Sổ quỹ tiền mặt để kiểm tra báo cáo để xác định nguyên nhân và cách xử lý.

2. Có thể kiểm tra nhanh theo các bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra số tồn đầu kỳ xem đã chính xác chưa.
 • Bước 2: Kiểm tra cột Tồn để xác định thời điểm báo cáo bắt đầu bị âm.

 • Bước 3: Kiểm tra các chứng từ thu, chi trước thời điểm này để xác định nguyên nhân gây ra sai lệch. Có thể xảy ra các trường hợp sau:
  • Chi quá số thực tế; Thu nhỏ hơn số thực tế; Nhập sai tỷ giá trong trường hợp thu/chị bằng ngoại tệ => Chỉnh lại số tiền thu, chi/tỷ giá trên chứng từ cho đúng thực tế.
  • Bỏ sót chứng từ thu tiền => Lập bổ sung chứng từ thu tiền.
  • Nhập trùng chứng từ chi tiền => Xóa bỏ chứng từ chi tiền bị trùng.

Kiểm tra tiền gửi

Trường hợp số dư cuối kỳ trên Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc bị âm, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Tài khoản hạch toán, Tài khoản ngân hàng, Loại tiềnSố tiền bị âm vào cuối kỳ.

Trường hợp này kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng thực tế bằng cách:

1. Nhấn vào Số hiệu tài khoản => chương trình sẽ chuyển sang màn hình Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để kiểm tra báo cáo để xác định nguyên nhân và cách xử lý.

2. Có thể kiểm tra nhanh theo các bước sau:

 • Bước 1: Kiểm tra cột Còn lại để xác định thời điểm báo cáo bắt đầu bị âm.

 • Bước 2: So sánh số còn lại đầu kỳ và các chứng từ thu, chi tiền gửi trước thời điểm này với Sổ phụ ngân hàng\Sao kê ngân hàng (đối với các tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng) hoặc với Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN (đối với các tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc).
Cập nhật 12/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY