9.3. Các bút toán hạch toán Có TK 611x nhưng nghiệp vụ không chọn là Giảm chi hay Xuất toán

Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán Có TK 611x nhưng nghiệp vụ không chọn là Giảm chi hay Xuất toán thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ sai lệch trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa, sửa lại cột Nghiệp vụ cho đúng.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết Giảm chi tại đây

Xem thêm hướng dẫn chi tiết Xuất toán tại đây

Cập nhật 09/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY