10.1. Kiểm tra tổng tài sản và tổng nguồn vốn đầu năm

  • Trường hợp phát hiện chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

  • Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn là do nhập số dư đầu kỳ của tài khoản chưa đúng.
  • Trường hợp này Kế toán căn cứ vào bảng cân đố số phát sinh năm năm trước để xử lý như sau:

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu.

2. Kích đúp chuột vào tài khoản có chênh lệch để nhập lại số dư đầu kỳ cho đúng. Nhấn Cất.

Cập nhật 08/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY