10.2. Kiểm tra tính chất của tài khoản so với chế độ hiện hành

  • Trường hợp Bảng cân đối kế toán lên sai số liệu thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

  • Nguyên nhân dẫn đến Bảng cân đối kế toán lên sai số liệu là do các tài khoản đang thiết lập tính chất Nợ, Có, Lưỡng tính không phù hợp với chế độ kế toán hiện hành. Trường hợp này Kế toán cần thiết lập lại tính chất tài khoản cho đúng với quy định hiện hành:

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

2. Kích đúp chuột vào tài khoản cần sửa lại tính chất tài khoản.

3. Tại cột Tính chất, chọn Dư Nợ, Dư có hay Lưỡng tính. Nhấn Cất.

Cập nhật 08/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY