Các bút toán hạch toán Nợ TK 3371, 3372, 511x nhưng nghiệp vụ không chọn là Nộp khôi phục hay Nộp trả

Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán Nợ TK 3371, 3372, 511x nhưng nghiệp vụ không chọn là Nộp phục hồi hay Nộp trả thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Nhấn vào số chứng từ sai lệch trên báo cáo.

2. Nhấn Bỏ ghi\Sửa, sửa lại cột Nghiệp vụ cho đúng.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết Nộp phục hồi tại đây

Xem thêm hướng dẫn chi tiết Nộp trả tại đây

Cập nhật 09/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY