7. Kiểm tra số rút và chi theo MLNS

Hướng dẫn kế toán kiểm tra, phát hiện ra các mục lục ngân sách có số kinh phí rút và chi chưa hợp lý

Tại mục 7. Kiểm tra số rút và chi theo MLNS, nhấn Kiểm tra.

Chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

Trường hợp này Kế toán xử lý như sau:

1. Kiểm tra xem số chênh lệch tương ứng với Tiểu mục nào trên báo cáo.

2. Sau đó tìm kiếm các chứng từ có Tiểu mục chênh lệch bằng cách:

  • Nhấn Tìm Kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm. Nhấn Tìm.
  • Phần mềm sẽ lấy lên các chứng từ theo điều kiện tìm kiếm. Lọc các chứng từ theo Tiểu mục bị chênh lệch.
  • Kiểm tra lần lượt từng chứng từ rồi thực hiện chỉnh sửa lại cho đúng.

3. Trường hợp đơn vị rút ở một tiểu mục và chi cho nhiều tiểu mục khác, số liệu đã đúng rồi thì cần thực hiện như sau:

  • Trường hợp 1: Nếu kho bạc yêu cầu nộp phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách thì bạn thực hiện Lập phiếu điều chỉnh kinh phí.
  • Trường hợp 2: Nếu Kho bạc không nộp phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách thì khi in báo cáo: Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT và C2-03/NS PHẢI TÍCH CHỌN vào ô Mẫu tự chủ.
    • Vào Báo cáo\Báo cáo đối chiếu kho bạc, chọn Mẫu số 02a-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc nhà nước.
    • Tích chọn vào ô Mẫu tự chủ. Nhấn Đồng ý để in báo cáo.

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY