8. Kiểm tra số dư tài khoản lương và các khoản trích theo lương

Hướng dẫn kế toán kiểm tra, phát hiện các số dư lương và các khoản trích theo lương không hợp lý.

  • Tại mục 8. Số dư tài khoản lương và các khoản trích theo lương, nhấn Kiểm tra.

  • Nếu không có sai sót gì -> Phần mềm hiển thị thông báo “Phần mềm không phát hiện sai lệch” -> Bạn chuyển sang kiểm tra bước tiếp theo

  • Nếu có sai lệch thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau:

  • Đối với tài khoản 334, xem hướng dẫn tại đây
  • Đối với tài khoản 332, xem hướng dẫn tại đây
Cập nhật 08/11/2023

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY