5. Kiểm tra chứng từ chưa thanh toán tạm ứng

Hướng dẫn kế toán kiểm tra, phát hiện nguyên nhân các chứng từ chưa thanh toán tạm ứng và cách giải quyết tương ứng.

Tại mục 5. Chứng từ chưa thanh toán tạm ứng, nhấn Kiểm tra ngay.

Trường hợp phát hiện các khoản tạm ứng chưa được thanh toán với kho bạc thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

5.1. Danh sách chứng từ đã lập bảng kê chứng từ nhưng chưa thanh toán

5.2. Danh sách chứng từ chi tạm ứng chưa lập bảng kê chứng từ thanh toán

Cập nhật 15/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY