5. Kiểm tra chứng từ chưa thanh toán tạm ứng

Hướng dẫn kế toán kiểm tra, phát hiện nguyên nhân các chứng từ chưa thanh toán tạm ứng và cách giải quyết tương ứng.

1. Vào Trợ giúp\Hướng dẫn quyết toán

2. Tích vào Kiểm tra chứng từ, sổ sách để anh/chị kiểm tra đối chiếu lần lượt từng nghiệp vụ.

3. Tại mục 5. Chứng từ chưa thanh toán tạm ứng, nhấn Kiểm tra

  • Nếu không có sai sót gì -> Phần mềm hiển thị thông báo “Phần mềm không phát hiện sai lệch” -> Bạn chuyển sang kiểm tra bước tiếp theo

  • Nếu phát hiện các khoản tạm ứng chưa được thanh toán với kho bạc thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

5.1. Danh sách chứng từ đã lập bảng kê chứng từ nhưng chưa thanh toán

5.2. Danh sách chứng từ chi tạm ứng chưa lập bảng kê chứng từ thanh toán

Cập nhật 15/02/2024

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY