9. Kiểm tra các nghiệp vụ bất thường

Hướng dẫn kế toán kiểm tra, phát hiện các nghiệp vụ hạch toán bất thường, chưa hợp lý.

Tại mục 9. Nghiệp vụ bất thường, nhấn Kiểm tra.

Trường hợp phát hiện các nghiệp vụ bất thường chưa hợp lý thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

9.1. Các bút toán hạch toán tài khoản thường xuyên nhưng chọn nguồn không thường xuyên hoặc ngược lại

9.2. Các bút toán hạch toán Nợ TK 3371, 3372, 511x nhưng nghiệp vụ không chọn là Nộp khôi phục hay Nộp trả

9.3. Các bút toán hạch toán Có TK 611x nhưng nghiệp vụ không chọn là Giảm chi hay Xuất toán

9.4. Các bút toán lệnh chi tiền nhưng không chọn đúng cấp phát là lệnh chi và nghiệp vụ chưa đúng

Cập nhật 17/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY