10. Kiểm tra bảng cân đối phát sinh tài khoản

Hướng dẫn kế toán kiểm tra, phát hiện các tài khoản có số dư không phù hợp.

Tại mục 10. Bảng cân đối phát sinh, nhấn Kiểm tra.

Trường hợp phát hiện các nghiệp vụ bất thường chưa hợp lý thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau:

10.1. Kiểm tra tổng tài sản và tổng nguồn vốn đầu năm

10.2. Kiểm tra tính chất của tài khoản so với chế độ hiện hành

10.3. Kiểm tra số dư tài khoản doanh thu chi phí

Cập nhật 14/10/2022

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY